Debido ao período de confinamento motivado pola pandemia do COVID-19,  os departamentos didácticos tiveron que facer unha adaptación das súas programacións. Para ter a referencia das programacións orixinais pulsa de AQUÍ