top of page

O galego é unha lingua viva, e para que o siga sendo, precisa que fagamos uso dela, tanto a nivel escrito como oral en calquera ámbito da vida cotiá.

Desde o EDLG do IES Xesús Taboada Chivite pretendemos contribuír ao fomento da lingua galega na comunidade educativa e no contorno social.

O noso equipo busca acadar os seguintes obxectivos.

  • Penetrar no mundo lusófono a través do galego.

  • Validar a nosa lingua no entorno científico.

  • Fomentar o galego a través da música e o ocio.

  • Ser un instrumento para unha xestiónsostible do medio ambiente.

  • Apreciar o patrimonio cultural que nos é propio.

Por iso tentaremos ser unha ferramenta útil para publicitar e visibilizar as actividades realizadas na nosa lingua, tanto no instituto como noutros centros ou institucións.

bottom of page