top of page

Entrada ó centro

Salón de actos

Patio, zonas A e B

Patio, zona B

Patio, zona C

Bar

Biblioteca

Sala profesores 2º andar

bottom of page