top of page

BREVE EXPLICACIÓN DALGUNHAS MATERIAS

3º ESO

Cultura Clásica

Matemáticas

4º ESO

Ciencias aplicadas á actividade profesional

Cultura científica

Cultura clásica

Matemáticas

1º BACH

Anatomía aplicada

Portugués

Antropoloxía

Robótica

Cultura científica

Técnicas de comunicación

2º BACH

Filosofía da ciencia

e da tecnoloxía

Fundamentos de

administración e xestión

Imaxe e son

Técnicas de comunicación

bottom of page