top of page

Coordinador TICs: 

Daniel García Cancio

FUNCIÓNS:

    1. Blog de Facebook "Tics do Chivite"

    2. Atención, rexistro e solución das incidencias TIC:

       + mantemento dos pcs (de sobremesa e portátiles)

       + problemas de conexión a internet (cable e wifi)

       + configuración do S.O. Windows

       + instalación e configuración de programas

       + mantemento de canóns

       +  ...

bottom of page