antes de instalar a aplicación abalarMóbil, é

IMPRESCINDIBLE

pasar polas oficinas do centro para facer o rexistro.