Traballar desde o propio PC con OneDrive

Traballar desde outros PCs con OneDrive

Videotitorial