Antes de instalar a aplicación abalarMóbil, é IMPRESCINDIBLE

pasar polas oficinas do centro para facer o rexistro.